TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARİKATÜR SERGİSİNE ÇAĞRI/CALL FOR CARTOON EXHIBITION OF GENDER EQUALITY

18.UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ

 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARİKATÜR SERGİSİNE ÇAĞRI

tce01-duyuru-banner-f

 

“Gülme” insanları diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliklerdendir. Ağır olup molla sayılmanın bolca görüldüğü ve “…karı gibi gülme!” nin bir küfür sayıldığı bir alemde, mizahın aslında derin bir düşüncenin ürünü olduğu unutturulmaya çalışılır. Oysa gülebildiğimiz kadar insanızdır. Hala gülebildiğimiz ölçüde kalbimiz sıcaktır, hele de kendimize gülebilmek kibre karşı en iyi şifadır. Kahkaha ve mizah işte bu yüzden tarih boyunca bazen dinler tarafından, bazen iktidarlarca yasaklanmış, korkutucu olmuştur. Mizah, ayrıntılara, doğanın akışına ters olana dikkat çeken, acı gerçekleri şekerle kaplayarak sunan çok önemli bir mecradır.

Eleştirel düşüncenin, direnmenin, baş etmenin bir ifadesi olarak mizah ve bununla örtüşen karikatür sanatı toplumsal rollerimizi yeniden düşünmeye iten başka bir sanat alanı.

Sergi ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, konuyu yeniden tartışma gündemine taşımak, siyasal, ekonomik ve toplumsal alanın vazgeçilmez bir parçası ve hükmedilen bir alanı olarak kadın sorununa bir de mizah gözüyle bakmak amaçlanmaktadır.

8-18 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sergi, amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçılarının katılımına açıktır.

Uçan Süpürge ve Obur Mizah Karikatür Dergisi işbirliği ile gerçekleştirilecek uluslararası sergiye 1 Nisan 2015 Çarşamba gününe kadar katılımlarınızı bekliyoruz.

KATILIM KOŞULLARI

 1. Konu: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 2. Katılım e-posta yoluyla olacaktır. Katılımcı sanatçılar çalışmalarıyla birlikte Ad, Soyad, Adres ve İletişim bilgilerini de yollamalıdır. Çalışmaların oburmizah@gmail.com ve festival@ucansupurge.org adreslerine yollanması gerekmektedir
 3. Gönderilen karikatürler A3 (29,7 x 42cm) ebadında ve 300 dpi çözünürlükte olacaktır. Her türlü teknik serbesttir. Sergiye her sanatçı en fazla 5 çalışmayla katılabilir. Çalışmalar yazılı ise dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 4. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ve Obur Mizah Dergisi tarafından oluşturulacak bir seçici kurul tarafından sergide konuyu en iyi yansıtan çalışmalar belirlenecektir.
 5. Sergiye son katılım tarihi 1 Nisan 2015’dir.
 6. Sergi 8-18 Mayıs tarihleri arasından 18.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacaktır.
 7. Sergiye yollanan ve seçilen çalışmalar hazırlanacak olan özel bir dergide toplanacak sergi süresince dağıtılacak ve katılımcılara da yollanacaktır.
 8. Sergi için yollanan çalışmalar festival ve festival dışında sergi kapsamında, basılı malzemelerde, web sitesinde ve tanıtım amaçlı sadece Uçan Süpürge tarafından kullanılabilir. Eserlerin bu kapsamlar dışında kullanılması durumda eser sahibi sanatçılardan izin alınacaktır.

Ayrıntılı Bilgi: www.ucansupurge.orgwww.oburmizah.com

18th FLYING BROOM INTERNATIONAL WOMEN’S FILM FESTIVAL

CALL FOR CARTOON EXHIBITION OF GENDER EQUALITY

tce01-duyuru-banner-eng

“Laughing” is one of the most significant features of humankind that distinguishes it from other species. In a world where being treated like a saint for being quiet is quite common and saying “…don’t laugh like a woman!” is a swearing, it is tried to make people forget that humour is actually the result of a deep thought. Yet, how much we laugh defines how “human” we are. Our hearts stay warm as we laugh and laughing to ourselves is the best cure for arrogance. That is why laughter and humour are considered to be threatening and get banned by religions and governments throughout history. Humour is an essential medium that points out details, what is unorthodox to nature’s course and illustrates bitter reality by covering it with sugar.

Humour, as an expression of critical thought, struggling, resisting and caricature matching up with this is another branch of art that leads us to think about our social roles.

Through the exhibition it is aimed to raise awareness on gender equality, get people discuss on this topic again, have a look at women issue, which is an essential part of political, economic and social life, by viewpoint of humour.

The exhibit which will be held on May 8th-18th 2015 is open for all amateur and professional caricaturists.

We are waiting for your attendance at this international exhibit until 1st of April, which will be carried out in cooperation with Flying Broom and Obur Humour.

Participation Conditions

 1. Theme: Gender Equality
 2. Applications will be accepted via email. Participants must send their works with name, surname, address and contact information. The works should be sent to both oburmizah@gmail.com and festival@ucansupurge.org
 3. Cartoons must be in A3 size (29,7x 42 cm) and in 300 dpi resolution. All techniques are acceptable. Each artist can participate to exhibition with 5 works at most. If the works have written parts, they will be in English or Turkish.
 4. The works reflecting the theme in the best way will be evaluated by a selection committee constituted of Flying Broom Women Communication and Research Association and Obur Humour Magazine.
 5. Deadline for application to the exhibition is WEDNESDAY APRIL 1, 2015.
 6. Exhibition will be held in Ankara at the Çankaya Municipality Contemporary Arts Center as part of 18th Flying Broom International Women’s Film Festival between 8th – 18th of May.
 7. The sent and selected works will be collected in a special magazine, distributed during the exhibition dates and sent to the participants.
 8. The works sent for the exhibit could only be used by Flying Broom during and after festival on printed materials and on the web site for the promotional purposes. In the event that the work is used except for the mentioned purposes, the permission will be received from the artists.

For detailed information:  www.ucansupurge.org and www.oburmizah.com